Cele - POLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OBUWIA

NASZE CELE

Zmiana przepisów i zwiększenie świadomości społeczeństwa to jedno, ale stawiamy przed sobą więcej celów, które w rezultacie ułatwią codzienną pracę nam wszystkim.

Główne cele Stowarzyszenia:

 • zmiana szkodliwych przepisów prawnych,
 • integracja producentów obuwia,
 • marketing i promocja PGPO,
 • współpraca z innymi organizacjami z branży obuwniczej – zarówno w Polsce, jak i za granicą,
 • dbałość o wysoką jakość obuwia skórzanego,
 • reprezentowanie interesów i szeroko rozumiana pomoc dla wszystkich członków Stowarzyszenia. <każdy się może zwrócić do biura PGPO z jakimiś problemami itp.>

Pozostałe cele Stowarzyszenia:

 • promocja polskich marek obuwniczych na terenie kraju i poza jego granicami,
 • wsparcie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań produkcyjnych,
 • organizacja i udział w szkoleniach, konferencjach, eventach i warsztatach w Polsce i za granicą,
 • monitoring zmian w krajowym i europejskim systemie prawnym,
 • współpraca z samorządami i organami władzy w celu kształtowania polityki społecznej i ekonomicznej,
 • edukacja członków Stowarzyszenia w zakresie prawnym, ekonomicznym i technologicznym,
 • propagowanie wśród społeczeństwa pozytywnych i prozdrowotnych właściwości obuwia ze skóry naturalnej,
 • działalność charytatywna.

Nasze Stowarzyszenia działa od 2019 roku i już poczyniliśmy wiele kroków w celu realizacji powyższych celów. Wierzymy, że z każdym miesiącem będziemy silniejsi i zaczniemy nabierać rozpędu, a wtedy już nic nas nie powstrzyma.

do góry