Członek wspierający - POLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OBUWIA

Członek wspierający

Ma prawo do:

  1. Zgłaszać opinie i wnioski pod adresem władz Stowarzyszenia;
  2. Reprezentować Stowarzyszenie dla realizacji celów stowarzyszenia w organach samorządu terytorialnego i społeczno – gospodarczego na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków;
  3. Podejmować inicjatywy, zgłaszania wniosków i projektów, zmierzających do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
  4. Korzystań z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia.

Obowiązki:

  1. Wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
  2. Przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz;
  3. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

Zgodnie z par. 18 Statutu Stowarzyszenia 

„Jeżeli chcesz wspierać nasze Stowarzyszenie swoją osobą, dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz mieć głos doradczy to wybierz tę opcję”.

do góry