Skrót „PGPO” oznacza Polską Grupę Producentów Obuwia.