Branżowe Centrum Umiejętności

Od września 2022 r. trwa ogromna inwestycja w kształceniu zawodowym za ponad 1,4 mld zł. Realizowany jest konkurs polegający na utworzeniu 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności. To kolejny, niezwykle ważny etap reformy kształcenia zawodowego. Do współpracy w tworzeniu BCU zaproszone zostało ponad 100 branż: organizacji branżowych, izb gospodarczych, stowarzyszeń, zawodowych spółek skarbu państwa oraz przedsiębiorstw państwowych.

BCU to współpraca

Nasze Stowarzyszenie Polska Grupa Producentów Obuwia zostało partnerem branżowym w projekcie tworzenia BCU na terenie Kalwarii Zebrzydowskie. Liderem projektu zostało Starostwo Powiatowe a koordynatorem Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na cel utworzenia BCU w zawodzie Obuwnictwo przeznaczono 10 mln. zł. Przedsięwzięcie rozpoczęło się 02 stycznia 2023 r. i zakończy się 30 czerwca 2026 r. Utworzenie BCU ma nastąpić nie później niż 31 grudnia 2024 r.

Wsparcie przyznała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach Konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

BCU będą całkowitą nowością w systemie oświaty, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Będą miały charakter przekrojowy i uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego. BCU połączą działania szkół, uczelni i pracodawców.

Będą to zaawansowane technologicznie i ukierunkowane branżowo placówki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w zakresie jednej z dziedzin zawodowych ujętych w danej branży. Powstaną przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego i będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki.

Centrum współpracy BCU

BCU będzie prowadzić 4 rodzaje działalności:

 1. Edukacyjno-szkoleniową, m.in. w postaci:
  • branżowych szkoleń zawodowych dla uczniów i studentów, firmowanych i certyfikowanych przez branżę, dotyczących najbardziej aktualnych rozwiązań w danej dziedzinie,
  • przygotowania nowych kwalifikacji sektorowych dla osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji lub przekwalifikowaniem się,
  • kursów przygotowujących do uzyskania kwalifikacji sektorowej,
  • egzaminów zawodowych i egzaminów prowadzących do potwierdzenia kwalifikacji sektorowych,
  • szkoleń branżowych dla nauczycieli zawodu;
 2. Wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami;
 3. Innowacyjno-rozwojową, upowszechniającą wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową;
 4. Wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.

Wyposażenie BCU:

 • Oprogramowanie do tworzenia obuwia w systemie komputerowym

 • Ploter tnący

 • Maszyny do szycia

 • Ćwiekarki czubów i pięt

 • Tunel stabilizacyjny

 • Niezbędne materiały

BCU będzie posiadać:

 • Salę projektowania

 • Warsztat rozkroju

 • Warsztat montażu

 • Warsztat wykończenia

 • Szwalnię

 • Salę audytoryjną

 • Sale VR

 • Sale szkoleniowe i pomieszczenia biurowe

Jednym z etapów realizacji w/w przedsięwzięcia jest przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowe w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wizualizacja BCU w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej:

Zobacz również wpis nt. BCU na naszym blogu.

Bezpośredni link do wideo

2022

Październik

Branżowe Centrum Umiejętnosci logo

Pierwsze zmianki o Branżowych Centrach Umiejętności

W drugiej połowie 2022 roku dowiedzieliśmy się o tworzeniu Branżowych Centrów Umiejętności w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy gospodarki.

2023

Styczeń – Grudzień

Spotkanie w ministerstwie - oficjalne podpisanie umowy o tworzenie BCU

Oficjalne podpisanie umowy

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Decyzja PGPO o podpisaniu umowy dot. realizacji projektu BCU

Po licznych konsultacjach postanowiliśmy podjąć wyzwanie i zostaliśmy partnerem strategicznym w realizacji BCU na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej.

 • Webinar z Ministerstwem Edukacji nt. programu, w ramach którego ma zostać utworzone BCU

 • Rozmowy nt. tworzenia BCU ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach

 • Wspólny wyjazd do Warszawy do ministerstwa aby zapoznać się z projektem

 • Podjęcie uchwały dot. koordynacji w projekcie tworzenia BCU i wytypowanie koordynatora

 • Złożenie wniosku i decyzja o dofinansowaniu już w I turze!

 • Podpisanie umowy ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach na utworzenie BCU w Kalwarii Zebrzydowskie wraz ze Szkołą im. KEN.

 • Oficjalne podpisanie umów w Ministerstwie Edukacji w Warszawie

2024

Styczeń – aktualnie

Wizualizacja budynku

Warsztaty przy Szkole im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej

Budowa BCU

Po udanych negocjacjach i formalnościach z jakimi się musieliśmy zmierzyć w 2023 roku w końcu budujemy BCU. Mamy rok na zrealizowanie wymagań projektu do czasu jego startu.

 • Starostwo Powiatowe w Wadowicach jako kluczowy koordynator projektu

 • Przetarg na budowę BCU

 • cdn.