Funkcje PGPO

Nasze cele

Prowadzenie zakładu produkującego obuwie wymaga od ich właścicieli dużego nakładu finansowego, obowiązków prawnych i ryzyka. To również odpowiedzialność względem wszystkich zatrudnionych osób w zakładzie. Uważamy, że przepisy prawa powinny sprzyjać tym, którzy ryzykują niejednokrotnie swój majątek życia i poświęcają swój czas oraz energię w 100%.

Niestety uregulowania prawne w Polsce nie są sprzyjające do prowadzenia działalności gospodarczej o tak dużym stopniu zaangażowania i ponoszenia ryzyka,  jednocześnie dając przewagę importerom obuwia, którzy niejednokrotnie stosują praktyki nieuczciwej konkurencji podszywając się pod polskich producentów. Dlatego też wyznaczyliśmy cele, aby zapobiec dalszym nierównościom na rynku wśród przedsiębiorców.

Główne cele Stowarzyszenia:

 1. Integracja środowiska producentów obuwia i branży obuwniczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
 2. Zmiana szkodliwych przepisów prawnych a konkretnie Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275, która to daje możliwość mianowania się importerom jako producentom obuwia tym samym wprowadzając w błąd konsumentów.
 3. Ograniczenie niekontrolowanego napływu towarów niskiej jakości produkowanych poza UE.
 4. Wsparcie inicjatywy mającej na celu wprowadzenie dyrektywy „Made In”, czyli obowiązku oznakowania produktu wg kraju pochodzenia.
 5. Znalezienie możliwości obniżenia kosztów produkcji obuwia w Polsce.
 6. Kampania na rzecz podnoszenia świadomości konsumentów w kontekście cech użytkowych nabywanych produktów.
 7. Wyeliminowanie terminu „Skóra ekologiczna” i zakaz oznaczania w ten sposób jakichkolwiek produktów udających te ze skóry naturalnej.
 8. Wsparcie eksportu niezależnie od unijnych programów pomocowych, uproszczenie aplikowania i realne finansowanie projektów związanych z ekspansją na rynki zagraniczne.
 9. Marketing i promocja PGPO.
 10. Współpraca z innymi organizacjami z branży obuwniczej – zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 11. Reprezentowanie interesów i szeroko rozumiana pomoc dla wszystkich członków Stowarzyszenia.
 12. Promocja polskich marek obuwniczych na terenie kraju i poza jego granicami.
 13. Możliwość edukacji młodzieży i dorosłych w zakresie produkcji obuwia (BCU).
 14. Propagowanie wśród społeczeństwa pozytywnych i prozdrowotnych właściwości obuwia ze skóry naturalnej.

Pozostałe cele Stowarzyszenia:

 1. Wsparcie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań produkcyjnych.
 2. Organizacja i udział w szkoleniach, konferencjach, eventach i warsztatach w Polsce i za granicą.
 3. Monitoring zmian w krajowym i europejskim systemie prawnym.
 4. Współpraca z samorządami i organami władzy w celu kształtowania polityki społecznej i ekonomicznej.
 5. Edukacja członków Stowarzyszenia w zakresie prawnym, ekonomicznym i technologicznym.
 6. Utworzenie mapy sklepów obuwniczych z polskim obuwiem.