Regulamin korzystania z serwisu pgpo.pl

Ostatnia aktualizacja: 10.02.2024

  1. Postanowienia ogólne

A. Akceptacja regulaminu Korzystając z serwisu pgpo.pl, akceptujesz niniejszy regulamin w całości. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek postanowieniem, prosimy o niekorzystanie z naszych usług.

B. Zmiany w regulaminie Zespół pgpo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Aktualizacje będą publikowane na stronie internetowej, a użytkownicy zostaną poinformowani o istotnych zmianach.

  1. Konto użytkownika

A. Rejestracja Korzystanie z niektórych funkcji serwisu może wymagać rejestracji konta. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji.

B. Ochrona hasła Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła do swojego konta. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia o nieuprawnione użycie, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić administrację serwisu.

  1. Darowizny i opłaty za członkostwo

A. Darowizny Serwis pgpo.pl umożliwia użytkownikom dokonywanie darowizn na rzecz określonych celów. Darowizny są dobrowolne, a ich wysokość i przeznaczenie są określane przez użytkownika.

B. Opłaty za członkostwo Serwis może oferować płatne członkostwo, które umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji. Opłaty za członkostwo są ustalane i opisane na stronie internetowej serwisu. Płatności są bezpieczne i dokonywane za pośrednictwem odpowiednich platform płatniczych.

  1. Zasady korzystania z serwisu

A. Zabronione działania Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem. Zabrania się działalności, która narusza prawa innych użytkowników lub może szkodzić serwisowi.

B. Odpowiedzialność za treści Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane na swoim koncie, w tym komentarze, zdjęcia, czy inne materiały. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do moderacji treści i usuwania niezgodnych z regulaminem materiałów.

C. Bezpieczeństwo i integralność serwisu Zabronione jest naruszanie bezpieczeństwa serwisu, próby nieuprawnionego dostępu do danych innych użytkowników lub manipulacji funkcjonalnością serwisu.

  1. Prawa autorskie i własność intelektualna

A. Prawa autorskie Wszelkie treści, grafiki, znaki towarowe i inne elementy serwisu są chronione prawem autorskim i należą do właściciela serwisu. Użytkownik nie ma prawa kopiować, rozpowszechniać lub używać tych materiałów w sposób sprzeczny z prawem.

B. Udostępnianie treści Użytkownik zgadza się na udostępnianie swoich treści na serwisie oraz wyraża zgodę na ich wykorzystanie w zakresie funkcji serwisu.

  1. Odpowiedzialność

A. Odpowiedzialność serwisu Serwis pgpo.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z serwisu, w tym utraty danych, przerw w dostępie czy szkód finansowych.

B. Odpowiedzialność użytkownika Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone serwisowi lub innym użytkownikom w wyniku naruszenia postanowień regulaminu.

  1. Postanowienia końcowe

A. Rozwiązanie umowy Zarówno użytkownik, jak i serwis mogą rozwiązać umowę o korzystanie z serwisu w każdej chwili, bez podawania przyczyny.

B. Postanowienia mienia Wszelkie spory wynikłe z korzystania z serwisu będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

C. Kontakt W sprawach związanych z regulaminem prosimy o kontakt za pomocą danych podanych na stronie pgpo.pl.

Dziękujemy za korzystanie z serwisu pgpo.pl!

Polska Grupa Producentów Obuwia
Stanisław Dolny 312A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
+48 511 136 136
biuro@pgpo.pl