Branżowe Centrum Umiejętności, w skrócie BCU to projekt, który ma powstać w 2025 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej i ma za zadanie kształcić młodocianych i dorosłych w zakresie obuwnictwa.

Jedną z funkcji naszego stowarzyszenia jest funkcja edukacyjna. Bez niej, nie da się zapewnić dobrej przyszłości całej branży obuwniczej. Tworzenie obuwia to skomplikowany proces, który wymaga wielu operacji oraz wiedzy i umiejętności. Butów nie da się zrobić w godzinę przy kawie czy lampce wina. Edukacja w tym zakresie jest niezbędna i wymagająca. Aby branża obuwnicza nadal mogła sprawnie funkcjonować potrzebujemy placówki, która sprosta tym wymaganiom. Taka placówka ma powstać w Kalwarii Zebrzydowskiej już w 2025 roku.

Branżowe Centra Umiejętności to ośrodki, które łączą poszczególne branże, pracodawców, szkoły i uczelnie – Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje projekt, która na stałe umiejscowi te nowe jednostki w systemie oświaty. BCU powstają w ramach projektu wpisanego do Krajowego Planu Odbudowy; na stworzenia 120 takich centrów przeznaczono 1,4 mld zł.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/fundusze-europejskie-w-regionach/branzowe-centra-umiejetnosci-nowa-jednostka-w-oswiacie-w

Obuwnictwo w Polsce wymiera i doskonale wiedzą o tym producenci obuwia. Jednym z głównych problemów jest brak chętnych osób, które chciały by wykonywać to rzemiosło. Faktem jest również to, że nie ma odpowiedniej placówki, która kształciła by na odpowiednim poziomie uczniów i nauczycieli i która dysponowała by nowoczesnym sprzętem.

Szkoła w Kalwarii Zebrzydowskiej

PGPO zostało partnerem w projekcie BCU razem ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach jako liderem oraz Szkołą im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wspólnie wnioskujemy o 1 mln złotych na budowę BCU oraz wyposażenie. Obecnie przeszliśmy wniosek pod kątem formalnym i oczekujemy na ocenę merytoryczną. Jeśli ta będzie pozytywna to będzie można przystąpić do budowy Branżowego Centrum Umiejętności. Jednostka powstanie w Szkole im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej w budynku Warsztatów.

Nowoczesne wyposażenie

Projekt zakłada, że Branżowe Centrum Umiejętności zostanie wyposażone w nowoczesny park maszynowy w tym:

  • Oprogramowanie do tworzenia obuwia w systemie komputerowym;
  • Ploter tnący;
  • Maszyny do szycia;
  • Ćwiekarki czubów i pięt;
  • Tunel stabilizacyjny
  • Niezbędne materiały.

Ale to nie wszystko! Chcemy stworzyć salę audiowizualną z oprogramowaniem 3D, dzięki której będzie można założyć na głowę gogle VR i prześledzić proces produkcji butów w świecie wirtualnym.

Czas realizacji

BCU ma powstać w 2025 roku. Czy powstanie? Zależy to głównie akceptacji projektu pod kątem merytorycznym, ewentualnych poprawek oraz od prac remontowych budynku warsztatów szkolnych. Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi branża zyska na wartości a nasze stowarzyszenie będzie pełnić funkcję edukacyjną w pełni.

Podziel się tym artykułem...

Komentarze: