Tak. Jest to znak zastrzeżony prawnie w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.533593.