Branżowe Centrum Umiejętności (BCU)

Branżowe Centrum Umiejętności, w skrócie BCU to projekt, który ma powstać w 2025 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej i ma za zadanie kształcić młodocianych i dorosłych w zakresie obuwnictwa.